Projekt
vandindtrængning i tennishallen.

Fondens bestyrelse
har igennem de seneste måneder arbejdet med at få indhentet fakta på
tennishallens tag – hvordan er tilstanden, hvordan ser fremtiden ud, hvor er
utæthederne placeret contra de indvendige vandpytter.

Vi har bistand fra
håndværkere, teknikere og Cembrit (Eternitfabrikken) og drone firma – og et
endeligt resultat er endnu ukendt, men faktuelt skal vi ha åbnet op i taget
udefra, sådan at vi forhåbentligt kan danne et overblik over tilstanden på
undertag, isolering, træværk m.v.

Vi har haft drone
oppe og filme og fotografere taget – og der ses ikke de store skader, men der
vil være en del manglende vatsnore ved tagpladernes samlinger, ligesom det ses
at der vil være nogle sammensunkne fugleklodser ved tagrygning. Derudover ses,
at der er revner i de nederste lysplader i de 4 felter på hallens vestside.

Det er netop
besluttet i bestyrelsen, at der åbnes op i taget udvendigt nedenunder lysplade felterne
2 & 3 på hallens vestside – altså der hvor der er flest indvendige
tagrender opsat i hallen – for at se træværkets tilstand og om muligt en
vurdering af hvor kommer vandet fra.

Samtidig udskiftes de
2 nederste lysplader i alle 4 felter i samme arbejdsgang.

Vi er lidt fanget i,
at der skal benyttes lifte til arbejdet, og de almindelige mandskabslifte kan
nå op til pladerække 8 – når vi skal længere op, skal der benyttes kraner, som
kan placeres helt ude på parkeringspladsen og dermed have en armlængde, som kan
række i hele hallens længde, og jeg har talt, at der er 36 pladerækker af ca 1
meter.

Samtidig har Cembrit
teknikeren tilset taget, og vurderer – at der er 10 – 15 år tilbage på tagets
levetid endnu.

Der er således en god
række opgaver i gang, og vi har vurderet at vi med denne fase 1 i projektet
opnår en faktuel viden, som der kan bygges videre på.

Bedste hilsner

Knud Erik Andersen

Formand i
tennisklubbens fond.